Ja es pot sol·licitar el Bo Infantil per a l’alumnat d’1 a 3 anys
Les sol·licituds poden presentar-se fins al 21 de juny de 2018. Enguany, l’alumnat de 2-3 anys de l’Escola Infantil municipal no haurà d’abonar cap mensualitat.
13/06/2018

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ja ha publicat la convocatòria per al Bo Infantil del curs 2018-2019 (DOGV núm 8313, de 8 de juny de 2018).

 

Poden acollir-se a estes ajudes les famílies amb fills i/o filles escolaritzats a l’Escola Infantil municipal i al Colegio San Francisco y Santo Domingo de Vilamarxant.

 

Enguany, la Conselleria d’Educació ha fet un important esforç pressupostari i assumirà íntegrament el cost de l’escolarització de l’alumnat de 2-3 anys matriculat en les escoles infantils municipals - com és el cas de la de Vilamarxant -, amb la qual cosa les famílies no hauran d’abonar cap quantitat al mes ni lliurar cap tipus de sol·licitud. Només hauran d’abonar la matrícula, la quota de material i les quotes d’ampliació horària (si se sol·licita este servici), establerts en l’Ordenança municipal vigent.

 

Pel que fa a l’alumnat d’1-2 anys de l’Escola Infantil municipal, el sistema serà el mateix dels dos cursos anteriors, és a dir, l’assignació d’una ajuda econòmica per alumne/a escolaritzat, d’acord amb els ingressos de la unitat familiar. La Conselleria ha assignat un màxim de 120 euros i un mínim de 70 euros, per la qual cosa el cost oscil·larà entre els 35 i els 85 euros mensuals, atés que en l’Ordenança municipal s’estableix en 155 euros el cost mensual de la plaça escolar, de setembre a juny. Els mesos de juliol i agost no estan subvencionats per la Conselleria i es regixen pel que dictamina l’Ordenança municipal.

 

L’alumnat matriculat en el Colegio San Francisco y Santo Domingo (centre que oferix l’escolarització en 1-2 anys i en 2-3 anys) també es podrà beneficiar del Bo Infantil. Com en el cas de l’alumnat d’1-2 anys de l’Escola Infantil municipal, la quantitat mensual que cobrirà el Bo infantil es determinarà d’acord amb els ingressos econòmics de les famílies. Els imports de l’ajuda mensual per a l’alumnat d’1-2 anys són d’entre 70 i 120 euros; mentre que per a l’alumnat de 2-3 anys, les ajudes oscil·len entre 80 i 140 euros.

 

Presentació de sol·licituds

 

Les sol·licituds i la documentació requerida han de presentar-se fins al dijous 21 de juny, al centre o escola en què estiga admès l’alumnat inscrit (en el cas de l’Escola Infantill municipal s’ha de presentar a l’Ajuntament, no en el col·legi, i sols per a l’alumnat d’1-2 anys).

 

Cal emplenar les sol·licituds que posa a disposició la Conselleria a través de la seua pàgina web. En cas d’alumnat sol·licitant de l’ajuda de cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà de lliurar la sol·licitud i la documentació preceptiva assenyalada en aquells casos en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior.

 

Atenció a l'Ajuntament

 

Per ajudar en esta tramitació, des de demà, dijous 14 de juny, l’Ajuntament de Vilamarxant atendrà de manera individualitzada a les famílies que tindran els seus fills i/o filles matriculats en el curs 2018-2019 en l’Escola Infantil municipal. Per fer-ho possible, s’està contactant amb les famílies, via telefònica, per concertar cita i oferir-los la possibilitat d’ajudar-les a complimentar els tràmits de la matriculació.

 

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

– Fotocòpia del seu DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) en vigor i fotocòpia de la targeta SIP de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajuda.

– En la sol·licitud haurà d’indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar. Així mateix, haurà d’indicar-se el nom complet, el número de DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) i constar la signatura de les persones progenitores o, si escau, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o pels representants legals que convisquen amb l’alumne o l’alumna.

– L’acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà recaptada per la conselleria competent en matèria d’educació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

– En el cas que existisquen germans o germanes majors de 26 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, que convisquen en este domicili, s’haurà d’adjuntar el certificat de discapacitat corresponent.

– Les famílies monoparentals hauran d’acreditar esta condició amb el títol de família monoparental.

– L’alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió acreditarà, si escau, esta situació amb la presentació de la còpia compulsada de la resolució.

– D’altra banda, l’alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere acreditarà, si escau, tal circumstància amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.

 

En el cas de l’Escola Infantil municipal, cal dir que pràcticament tota esta documentació ja es va presentar en el moment de fer l’admissió, el passat mes de maig, per la qual cosa no caldrà tornar a presentar-la.

 

Les sol·licituds també podran emplenar-se mitjançant el formulari electrònic de la Conselleria. El model de sol·licitud està a la disposició de les persones interessades, accedint a la pàgina web: https:// sede.gva.es, en l’apartat «Serveis», «Procediments Administratius – Seu Electrònica» o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo.

 

Podeu descarregar les sol·licituds, accedir al formulari telemàtic i a les instruccions de Conselleria en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educaci...

 

* També podeu accedir a les sol·licituds, la publicació al DOGV, les instruccions per omplir els documents sol·licitads i un dossier explicatiu de tot el procés en els documents adjunts. 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31