• Poliesportiu Vilamarxant
Convocatòria per a l’adjudicació del servei de bar al Poliesportiu
Els interessats o interessades tenen 15 dies naturals, des de hui 18 d'octubre, per aportar les seues ofertes.
18/10/2017

L’Ajuntament de Vilamarxant ha publicat l’anunci de la convocatòria per a l’adjudicació del contracte del servei de bar-restaurant al Poliesportiu Municipal.

 

Els interessats o interessades poden presentar la seua documentació i ofertes durant 15 dies naturals, a comptar des de hui (18 d'octubre de 2017).

 

Es tracta d’un contracte de serveis per procediment negociat amb publicitat. El criteri d’adjudicació serà l’oferta econòmicament més avantatjosa.

 

La presentació de les ofertes ha de fer-se a l’Ajuntament de Vilamarxat per registre d’entrada (dies laborables, de 9 a 14 hores) o per correu ordinari, de la forma que s’estableix al plec de clàusules administratives que regeix esta contractació i que es pot consultar al perfil del contractant de la seu electrònica.

 

El cànon mínim que l’adjudicatari o adjudicatària haurà d’abonar serà de 1.800 euros anuals i 378 euros en concepte del 21% d’IVA.  El termini de vigència del contracte serà de dos anys, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 2 anys més.

 

Podeu consultar l'anunci de licitació al tauló d'anuncis de la seu electrònica i de l'Ajuntament o al document adjunt; i el plec complet de clàusules administratives  al perfil del contractant de la seu electrònica.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31